Maritime tjenester

Kaiplass

Informasjon om kaiplass, kaiforhold og bestilling av kai

Gjestehavn

Informasjon om gjestekaier, betaling, småbåthavna i Bugøynes

Fortøyning

Informasjon om fortøyning, priser og HMS krav 

ISPS-tjenester

Kurs

Informasjon om kurs for tilgang til våre ISPS-områder

Annet

Skjemaer

Søknad om opplag, tiltak sjø, hygienesertifikat, maritimt. 

Leverandører

Informasjon om leverandører og maritime bedrifter i Kirkenes