Priser og vilkår

Havneregulativet ligger vedlagt under. Her finner du gjeldende priser og vilkår for tjenester, leie av kai og sjøområder tilhørende Sør Varanger kommune.

 

Havneregulativet

Priser, vilkår og tjenester

Prosjekter

Ny isbryter

Kirkenes havn KF utforsker mulighetene med anskaffelse av en ny isbryter som kommer til å bli byttet ut med Kraft Johansen i fremtiden. Det jobbes nå med en beslutning om anskaffelse av  investering/finansiering. Det forventes at investeringsbeslutningen skal gjennomføres i løpet av August 2022. 

Landstrøm til kystruten

Kirkenes havn KF ferdigstilte forprosjektet med utbygging av landstrømanlegg til kystruten i Februar 2022. Beslutning om utbygging forventes avklart i løpet av Juli 2022. 

Utvidelse av flytebrygge kapasitet i Bugøynes

Kirkenes havn KF forventer at forprosjektet med utvidelse av kapasiteten ved kaiene i Bugøynes avsluttes i løpet av Mai 2022. Det blir tar sikte på at gjennomføringen av prosjektet kommer til å skje i løpet av 2022. 

Basebygg i Lanabukt

Kirkenes havn KF skal bygge et basebygg i Lanabukt på 400 kvm. Det blir tatt sikte at byggingen kommer til å starte i løpet av sommeren 2022 og ferdigstilles innen 2023. 

Spørsmål?

Kontakt havnevakta om du har spørsmål om prosjektene på +47 414 54 992 eller havnevakt@svk.no