Personvern & Cookies

Cookies på dette nettstedet er en integrert del av plattformen vi bruker (Umbraco) og kan ikke deaktiveres. Vi bruker ingen cookies for markedsføring/annonsering. Vi bruker Idium AS for nettsideanalyse, men denne løsningen setter ingen cookies. Les mer i cookieerklæringen og personvernerklæringen.

Søknader som blir sendt inn til Kirkenes Havn KF blir direkte overført til et internt saksbehandlingssystem før det slettes etter behandlingen er gjennomført. Kirkenes Havn KF lagrer ingen personlig data.