KIRKENES HAVN

PORTEN TIL DEN NORDLIGE SJØRUTEN

Kirkenes havn tilbyr tjenester til alle typer fartøy ved den nordlige sjøruten, for å dekke deres behov. Vi tilbyr blant annet leie av kaifasiliteter, bakareal og tjenester som vannfylling og fortøyning. 

Nyheter

PRESSEMELDING

14 juni 2023

Nytt havneregulativ med oppdaterte priser er under arbeid. Prisene vil avvike ca. 7 % fra fjorårets regulativ. Mer informasjon kommer snart. 

Dypvannskaia (ISPS)

Tjenester:

 • Landstrøm 230v og 400v
 • Vannfylling inntil -15 ℃.
 • Renovasjon
 • Mobilkran kan brukes

Hurtigrutekaia (ISPS)

Tjenester:

 • Vannfyllling inntil -15 ℃
 • Renovasjon
 • Mobilkran kan brukes

Industrikaia (ISPS)

Tjenester:

 • Landstrøm 230v og 400v
 • Vannfylling inntil -15 ℃
 • Renovasjon
 • Bunkersstasjon
 • Mobilkran kan brukes