Eksterne leverandører av tjenester i Sør Varanger

Her finner du en oversikt over eksterne leverandører som leverer maritime tjenester i Sør-Varanger og kontaktinformasjon til disse. 

 

Terminaler

NorLines AS +47 789 73 670

Posten/Bring AS + 47 04050

PostNord AS +47 987 09 300

Kirkenes Terminalen AS + 47 789 77 090

Schenker AS + 47 227 27 500

 

Skipsagenter

Henrikksen Shipping Service AS +47 789 91 129

Jarus AS + 47 789 99 788

Kirkenes Ship Agency AS + 47 952 87128

NorLines AS +47 789 73 670

Tschudi Northern Logistics +47 952 77 290

 

Kran og utleie

Kirkenes Kran og Transportservice AS + 47 915 27 374

Monter AS + 47 789 70 900

KIMEK AS  +47 789 77 100

 

Bunkers

Bunker Oil AS + 47 789 90 760

ST1 AS + 47 226 65 600

 

 

Skipsnødvendigheter

Pobedit AS +47 906 70 110

KIMEK AS  +47 789 77 100

Kræmer AS +47 789 92 355

Tools AS +47 649 17 150

Spørsmål?

Kontakt havnevakta om du har spørsmål om tjenestene vi tilbyr på +47 414 54 992 eller havnevakt@svk.no