ISPS - Havnesikring

Kirkenes Havn har godkjente ISPS havneanlegg og følger det internasjonale lovverket ISPS (The International Ship and Port Facility Security Code).  Kirkenes Havn har 6 ISPS godkjente havneanlegg. 4 av disse er offentlig. Alle ISPS havneanlegg er av type AV og PÅ.

Kirkenes Havn oppfyller sikkerhetskravene til Kystverket for å ta imot ISSC fartøy til ISPS kaiene i Kirkenes. Fartøy som har ISSC sertifikat har derfor anledningen til å få tildelt kaiplass ved et av våre ISPS havneanlegg.  Et hvert ISSC anløp forutsetter at havneanlegget har ISPS regimet PÅ. Det innebærer blant annet at kaianlegget er sikret med gjerder og porter lukket og uvedkommende har ingen adgang.

Alle anløp til våre havneanlegg må bli meldt inn senest 24 timer før ankomst ved registrering i SafeSeaNet.

ISPS-søknader

Adgang, kjøretillatelse, kurs

Adgang til ISPS havneanlegg

For adgang til ISPS (PÅ) havneanlegg kreves det enten forhåndsgodkjenning eller godkjent ISPS kurs og gyldig adgangskort/legitimasjon og har et gyldig formål. Personell og kjøretøy adgangskontrollers og kan bli sikkerhets kontrollert på det enkelte havneanlegg når ISPS regimet er PÅ. 

Personell som er inne på ISPS havneanlegget må ha et besøkskort som er utsendt av havnen eller gyldig legitimasjon, samt gyldig kjøretillatelse. Gyldig legitimasjon består blant annet av førerkort, bankkort med bilde eller pass. 

Foto/video

Det er ikke tillatt å ta bilder/video inne på ISPS havneanleggene. Hvis det skal være behov for dette må dette forhåndsklareres med havnevakta. Informer gjerne hva du ønsker å fotografere og innholdet i bildet.

ISPS - Terminaler

Private:

Kimek +47 789 77 100

Tschudi Bulk Terminals +47 789 91 082

Offentlige

Dypvannskaia, Industrikaia, Sentrumskaia, Hurtigrutekaia

Kirkenes havn +47 414 54 992

ISPS avgifter og gebyrer

ISPS avgifter og gebyrer finner du i havneregulativet ved å følge lenken under. 

Spørsmål?

Kontakt havnevakta om du har spørsmål vedrørende ISPS på +47 414 54 992 eller havnevakt@svk.no

Ta gjerne også kontakt hvis du ser noe du er i tvil om eller ved mistenkelig aktivitet på kaiene.

Ansvarlig Havnesikring

PFSO/PSO

Maung San Lwin

Telefon:+47 957 64 771

E-post: msl@svk.no 

Ass. PFSO

Jan Olav Hansen

Telefon: +47 414 54 992

E-post: jaha@svk.no 

Ass. PFSO

Nikita Nerland

Telefon: +47 401 03 403

E-post: nrne@svk.no 

Lovverk

Sikring av Havner reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-539 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56t (direktiv 2005/65/EF).

Sikring av Havneanlegg reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-538 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43, jf. LOV-2019-06-21-70-§53 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004) og nr. 56r (forordning (EF) nr. 324/2008).