Fortøyning

All fortøyning ved Kirkenes Havn KFs kaier i Kirkenes-området skal skje med Kirkenes Havn KFs egne mannskaper, eller personell som administrasjonen bemyndiger. Av hensyn til HMS og sikker manøvrering av fartøyene gjelder følgende minstekrav til antall personell i forhold til fartøyets lengde:

 

Inntil 100 meter

2 mann

101 - 150 meter

4 mann

Lengre enn 151 meter

6 - 8 mann (jf. SJA)

 

Havneadministrasjonen forbeholder seg retten til å bestemme om det er nødvendig med flere mannskaper enn hva som er beskrevet. Beslutning tas på grunnlag av ROS og Sikker Jobb Analyse. 

Fortøyningstjeneste faktureres minimum 2 timer for arbeid utenfor normal åpningstid kl. 07:30 - 15:00. Fortøyning og losskasting utført av Kirkenes havn KF faktureres i henhold til priser for utleie av mannskap. Kirkenes havn KF tilbyr ikke fortøyningstjeneste utenfor Kirkenes-området. 

Følg lenken under for gjeldende priser for utleie av mannskap til fortøyning i havneregulativet på side 24. 

HMS

For mer informasjon om HMS og sikkerhet i forbindelse med arbeid på kaifronten vennligst følg linken under.