Adgang til havn (ISPS)

For å ha tilgang til ISPS - området må du ha adgangskort eller besøkskort som er utstedt av Kirkenes Havn KF. Skal du også kjøre inne på ISPS - området må du ha gyldig kjøretillatelse. Mer informasjon om ISPS finner du ved å følge lenkene under 

ISPS vederlag

Følg lenken under for gjeldende ISPS priser i havneregulativet på side 20. 

Fast adgang

Adgangskort leveres ut mot en avgift ved henvendelse til havnevakta. Det må søkes om ISPS adgangskort og det må gjennomføres et kurs før adgangskortet blir utstedt. Klikk på «søk adgangskort» for å få adgangskortet og «søk kjøretøytillatelse» hvis du også trenger dette. Ved søknad om kjøretøytillatelse trengs det godkjent ISPS kurs og registreringsnummeret til kjøretøyet.

Midlertidig adgang

Besøkskort levers uten ekstra kostnad ved henvendelse til havnevakta. Det må fremvises gyldig legitimasjon og dokumentasjon om ærend inne på ISPS - området for at det gis ut besøkskort.