Andre tjenester

Kirkenes havn KF tilbyr blant annet utleie av mannskap til korttidsoppdrag som rydding, fortøyning, vaktfunksjoner og utlevering av forhåndsbestilt proviant og andre skipsnødvendigheter. Det tilbys også blant annet lagring av varer på kaiene og saksbehandling av søknader.

Borttauing av ulovlig hensatte kjøretøy

Motoriserte kjøretøy og tilhengere som det ikke er betalt vederlag for, eller som er parkert utenfor tildelt plass, kan uten varsel flyttes/borttaues for eiers regning og risiko. Gjelder alle områder eid av Kirkenes havn KF. 

Parkering

Med forbehold av at det er tilgjengelig plass, kan firma som i vesentlig grad har sin virksomhet i havnen tildeles fast parkeringsplass for personbil i havneområdet. Parkering inntil 3 dager i parkeringsplassen ved Hurtigrutekaia er vederlagsfri. 

Parkering Johan Knudtzens gate 3

Kirkenes havn KF tilbyr leie av parkeringsplasser ved Johan Knudtzens gate 3. Parkeringen er delt opp i to prisklasser:

  • Leie av parkering for 1 år med gjeldende sats: 2000,-/år
  • Leie av parkering for 1 måned med gjeldende sats: 250,-/mnd.

Ved leie av parkering etter betaling er gjennomført, blir det utstedt parkeringskort som må ligge synlig i frontruta på det registrerte kjøretøyet som har blitt innmeldt til Kirkenes havn KF. Kontakt havnevakta for mer informasjon om dette. 

Utleie av pullerter for trekktest

Kirkenes havn KF tilbyr utleie av to stk. 100 tonns testpullerter på land ved Dypvannskaia. All bruk av disse skal foregå i henhold til det norske Veritas, eller tilsvarende klasseselskaps normer og sikkerhetskrav, og avtales på forhånd med administrasjonen.

Andre tjenester

For mer informasjon om andre tjenester Kirkenes havn KF tilbyr vennligst følg lenken under til havneregulativet.