Småbåt- og gjestehavn

Kirkenes Havn KF tilbyr leie av båtplasser til fiskere og fritidsbåter i Bugøynes og Kirkenes. For leie av båtplasser må det tas direkte kontakt med havnevakta om dette. 

Kaiplass for fiskere

Vi i Kirkenes Havn KF tilbyr leie av kaiplass på Bugøynes for fiskebåter. Her er det muligheter for kobling til strøm og vann mot en avgift. Havnevakta må informeres på forhånd om man ønsker å koble seg opp til strøm og man må ha en leiekontrakt av kaiplass. Kontakt havnevakta hvis det du ønsker å leie en kaiplass på Bugøynes. 

Flytebrygge i Bugøynes

Breddegr. N 69.58,0 Lengdegr. E 029.39.0

Teknisk data:

  • Lengde 60 meter
  • Bredde 2,6 meter
  • Høyde 0,5 meter
  • Dybde 1,8 - 3,5 meter

Tjenester:

  • Landstrøm 230v

Forpliktelse:

  • Kaiplasser er leid ut til lokale fiskefartøy

Gjesteplass for fritidsbåter

Kirkenes Havn KF tilbyr gjesteplass for fritidsbåter i Kirkenes sentrum og i Bugøynes. For mer informasjon eller spørsmål vedrørende kaiplasser vennligst kontakt havnevakta. 

Kaiplass ved gjestebryggen

Velkommen til gjestebryggen i Kirkenes. Her er det muligheter for å legge seg til kai og koble seg opp til strøm mot en avgift. Vi har også noen gjesteplasser på Bugøynes. 

For betaling av gjesteplass i Kirkenes må man fysisk møte opp ved gjestebryggen. Her finner man et skilt med mer informasjon om betaling. For å betale for plass på gjestebryggen må man skanne  QR-koden på bryggen. Man kan gjennomføre betaling med Vipps og bankkort gjennom Stripe. 

Det er kun ledige plasser på flytebryggen i Kirkenes på øst siden av bryggen. Plassene er markert i grønt på vedlagt bilde.