HMS

Kirkenes Havn KF har et stort fokus på HMS inne på kaiområdene. Havnen har små kaiområder og det er derfor viktig å være årvåken og oppmerksom ved kaia, når det foregår lasting og lossing av fartøy. De fleste av anløpene til Kirkenes Havn kommer ofte til ISPS områdene. Derfor er det stort fokus på sikkerhet og at folk forholder seg til HMS- reglene til havnen og den internasjonale ISPS-koden.

I Kirkenes Havn er det mye trafikk med tunge biler, trucker og bruk av kraner. Vi skal ha høy grad av sikkerhet på kaiene og har en nullvisjon knyttet til arbeidsulykker.

Det stilles følgende krav om bruk av følgende utstyr på kaiene:

  • Synbarhetstøy, klasse 2: Gjelder alle ferdsel på kaiområdet på grunn av trafikk på kaiene og at man skal være synlig for andre.
  • Hjelm: Gjelder all ferdsel på kaiområdene. Både ansatte og annet personell skal bruke hjelm.
  • Vernesko: Gjelder all ferdsel på kaiområdene. Både ansatte og annet personell skal bruke vernesko-
  • Flytevest: Ved ferdsel eller arbeid på kaikanten skal det brukes flytevest av ansatte og annet personell.

Miljø

Kirkenes Havn KF har et stort fokus på miljø og miljøvennlighet.

Vi representerer det lokale samfunnet som gir oss et delt ansvar med å finne løsninger som bidrar til redusert utslipp på vei og sjø. Transport og infrastruktur en viktig del av Kirkenes Havn. Målet vi har satt er å fremme bærekraftig industrialisering og bidra med løsninger for fartøy ved bruk av landstrøm på kaiene våre. Havnen har 3 landstrømsanlegg og videre planer om å bygge ut flere anlegg for fossilfrie fartøy. Dette er med på å gjøre havnen en ledende aktør innen bærekraft ved å tilby bærekraftig løsninger.

Vi har også satt et mål om at vi skal bruke miljøvennlig transportløsninger internt i havnen. Derfor har havnen gått for å anskaffe en el-bil som skal brukes av de ansatte på oppdrag og befaring.  Ved en slik anskaffelse er vi med på å kutte utslippet i havnen og fremme det grønne skiftet ved å finne flere nye løsninger for å bli sertifisert som en grønn bedrift.