Saksbehandlingsgebyr

Ved behandling av søknader forekommer det en saksbehandlingsgebyr. Lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr, gjeldende fra 01.05.2022 finner man i havneregulativet. 

Maritimt

Søknad relatert til maritim aktivitet omhandler all aktivitet som kan påvirke sikkerheten, ferdselen og andre interesser i farvannet. Dette medfører til at det kreves tillatelse til å gjennomføre aktiviteter etter havne- og farvannsloven.

Eksempler på søknader relatert til maritim aktivitet:

  • Utlegging av flytebrygge eller kai
  • Utlegging av avløp- og vannledninger
  • Arrangementer på land og strandsoner. Eks. aktiviteter på vannscooter eller åpne dager.

Hvis du har spørsmål relatert til søknaden ta kontakt med havnevakta.

Søknaden gjennomføres ved å laste ned søknadsskjemaet under og sendes inn per e-post til havnevesenet.

Hygienesertifikat

Bestilling skal sendes inn til Sør-Varanger kommune v/brannvakta så snart agenten mottar melding fra skipet om ankomstdato, dette skal skje senest 1 døgn før avreisedato.

For mer informasjon om hygienesertifikat ta kontakt med brannvakta eller følg lenken under.

Opplag

Søknad om opplag sendes inn til havnevakta ved å følge lenken under. Saksbehandlingsgebyrer kan fremkomme ved søknad om opplag. For mer informasjon om dette se havneregulativet.