Hvem er vi?

Kirkenes Havn er et kommunalt foretak (KF) som skal ivareta de forvaltnings- og driftsmessige oppgavene Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven. Dette medfører blant annet å føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområde, samt å forvalte kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes, Jakobsnes og Lanabukt.

Porten til den nordlige sjøruten

Vi i Kirkenes havn drifter offentlige og private kaianlegg i Sør-Varanger kommune, med kort vei til både Finland, Sverige og Russland. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt i Finnmark. Ved siden av havnedrift driver vi utleie av arealer og salg av ulike tjenester.  

Målsetninger

Vi skal være Finnmarks knutepunktet til den nordlige sjøruten og et strategisk knutepunkt for transport mellom sjø og land.  

Transportknutepunkt

Vi skal være bærekraftig og et viktig knutepunkt for transport mellom sjø og land. 

Havnedriver

Vi skal være miljøvennlig, effektiv og en sentral aktør innen drift av kaianlegg.

Samarbeidspartner

Vi skal være en næringsutvikler og partner for det lokale næringslivet, samtidig som vi skal ha god service og et godt omdømme. 

Næringsutvikler

Vi skal styrke investeringer i utvikling, prosjekter og tjenester i Sør-Varanger.

Historikk

Her har du muligheten til å lese om historien om Kirkenes havn KF fra da havnevesenet ble opprettet til i dag. Det er også mulig å finne annen relevant og spennende fakta om Kirkenes på denne siden. Vennligst følg lenken under. 

Vedtekter og strategiplan

Her har du muligheten til å lese gjennom gjeldende vedtekter og strategi planer som Kirkenes havn KF har iverksatt. Ønsker du også lese gjennom havneregulativet så finner du denne her også. Vennligst følg lenken under. 

Havnestyret

Her finner du informasjon om hvordan havnestyret i Kirkenes er bygget opp og hvem som sitter i Kirkenes havn KFs havnestyret, sammen med kontaktinformasjon til disse. Vennligst følg lenken under. 

Ansatte

Her finner du hvem som er ansatt i Kirkenes havn KF og kontaktinformasjonen til de ansatte. Vennligst følg lenken under. 

Nyheter

Her kan du lese spennende nyheter som Kirkenes havn KF legger ut fortløpende. Vennligst følg lenken under.