Kirkenes havn live 

Her har man muligheten til å følge med på aktivitetene i havneområde og hva som skjer i Kirkenes.