Satsing på cruise i Kirkenes

Hanseatic Nature i Kirkenes i mars 2024

Kirkenes havn har lange tradisjoner som cruisehavn. Erfarne lokale aktører i turistnæringen leverer varierte opplevelser av høy kvalitet til passasjerer på Hurtigruten. Med få unntak - hver eneste dag hele året.

Å ta dette videre til en rendyrket satsing videre på cruisehavnen i Kirkenes har imidlertid uteblitt. Frem til nå.

Hanseatic Nature i Kirkenes i mars 2024
Nicole Hatle-Merten fra Barents Safari og havnesjef Terje Jørgensen ønsker Hanseatic Nature velkommen til Kirkenes 

En satsing på cruise som ny næringsvei er forankret i den politiske plattformen flertallskonstellasjonen Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet høsten 2023 etablerte som grunnlag for politiske styring og utvikling i Sør-Varanger i kommende valgperiode:

  • Å løfte reiselivsnæringen, særlig som distriktsnæring, og ha et samarbeid om flere og rimelige flyruter. Det skal tilrettelegges for økt hotellkapasitet.
  • Å legge til rette for cruiseturisme

Dette bygger godt under satsingen Kirkenes havn KF varslet i 2021 med slagordet «Kirkenes – where Lapland Meets the Arctic Ocean». Samarbeid med turistnæringen i Inari i Nord-Finland står sentralt i dette arbeidet.

Rederiet Hapag Lloyd har meldt fire anløp for Hanseatic Nature i Kirkenes i 2024. Ett av disse var 6. mars. Vi ser frem til neste og siste anløp for denne gang søndag 10. mars.

Gode krefter i Inari og Sør-Varanger jobber ufortrødent videre med å bygge opp cruisevirksomheten i Kirkenes – til felles beste.

Bytte av plaketter mellom Hanseatic Nature og Kirkenes havn
Bytte av plaketter mellom Hanseatic Nature og Kirkenes havn
Hapag Lloyd og Havila på plass i Kirkenes
Hapag Lloyd og Havila på plass i Kirkenes

God Jul

19 desember 2023

Julehilsen fra alle oss i Kirkenes havn