Offentlig høring på forslag om ny lokal forskrift om farvannsavgift

Offentlig høring på forslag om ny lokal forskrift om farvannsavgift

Styret for Kirkenes Havn Sør-Varanger KF har i sak 113/2022, datert 16.11.2022
førstegangsbehandlet forslag om endring i gjeldende lokalforskrift om farvannsavgift,
herunder sesongavgift for fartøy som anløper havn i Sør-Varanger kommune.

Det er vedtatt å sende forslaget ut på høring.

Se vedlagte dokument under. 

Lokal forskrift om farvannsavgift 2023

Lokal forskrift om farvannsavgift vedtatt i 2018, redaksjonell endret for lovhjemmel grunnlag i 2021

Saksfremlegg om ny lokal forskrift om farvannsavgift

Offentlig ettersyn og høring forslag på ny lokal forskrift om farvannsavgift


God Jul

19 desember 2023

Julehilsen fra alle oss i Kirkenes havn