Siste reis for MS Kraft Johanssen

Kirkenes havn KF kan ikke lengre beholde MS Kraft Johanssen

Mandag er siste dag for MS Kraft Johanssen i Kirkenes

Kirkenes havn KF kan ikke lengre beholde MS Kraft Johanssen

Kirkenes havn KF har gjennom flere år jobbet med å rekruttere en ny maskinist til isbryteren MS Kraft Johanssen. Det har ikke lykkes.

Vi har erfart at yngre maskinister ikke velger en deltidsstilling i Kirkenes fire måneder i året eller kombinere stillingen som maskinist med stilling som havnebetjent når alternativet er å opparbeider fartstid i fast godt lønnet stilling om bord i et moderne og gjerne større fartøy. Erfarne maskinister med sertifikat som kreves for MS Kraft Johanssen velger også bort Kirkenes og vår isbryter. 

Kirkenes havn KF gjennomførte i 2021 en tilsettingsprosess nasjonalt og i 2022 også internasjonalt. Uten hell.

Vår maskinist gjennom flere år Iver Njuolla har heldigvis i de siste sesongene stilt opp gang på gang for å redde oss ut av en knipe slik at vi får gjennomført isbrytingen. Av hensyn til Iver og til behovet for å ha et robust opplegg for isbryting kan vi ikke fortsette med dette lengre.

Vi er nødt til å bytte ut MS Kraft Johanssen og skaffe oss en isbryter som vi er i stand til å bemanne. For sesongen 2023/2024 har vi leid den mindre isbryteren Tug Evis som kommer til Kirkenes i november. Løsninger på lengre sikt er ikke avklart, men Kirkenes havn KF har fortsatt mål om å få bygget verdens første utslippsfrie isbryter som ikke er atomdrevet.

Vi har gjennom 2022 forsøkt å selge MS Kraft Johanssen. Også det uten hell. Det har nok sammenheng med at eventuelle kjøpere også må ha et mannskap med en maskinist med sertifikat M3 eller høyere. Mandag 9. oktober 2023 seiles derfor MS Kraft Johanssen sydover til Fosen for opphugging. Det er vemodig, men dessverre nødvendig.


God Jul

19 desember 2023

Julehilsen fra alle oss i Kirkenes havn