PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

Nytt havneregulativ med oppdaterte priser er under arbeid. Prisene vil avvike ca. 7 % fra fjorårets regulativ. Mer informasjon kommer snart. 


God Jul

19 desember 2023

Julehilsen fra alle oss i Kirkenes havn