Jomfruturer for Havila

Havila Polaris og Havila Pollux i Kirkenes for første gang

Jomfruturer for Havila

Kystruten er komplett. De to siste fartøyene til Havila - Havila Polaris og Havila Pollux - ankom starthavn Kirkenes for første gang 24. og 29. august 2023. Havnesjef Terje Jørgensen møtte opp på kaia og ønsket de nye fartøyene velkommen og overakte plakett med Kirkenens havn sin nye logo. Kirkenes havn KF ser frem til mange anløp og godt samarbeid med Havila i tiden fremover, og ønsker de nye fartøyene god seilas videre.


PRESSEMELDING

14 juni 2023

Nytt havneregulativ med oppdaterte priser er under arbeid. Prisene vil avvike ca. 7 % fra fjorårets regulativ. Mer informasjon kommer snart.