Utvikling av Kirkenes havn KF

Utvikling av Kirkenes havn KF

Onsdag 7. desember orienterte Kirkenes havn KF kommunestyret i Sør-Varanger om status, fremdrift og behov i arbeidet med å oppfylle havnestrategien. Se vedlegg.