Ansatte i Kirkenes Havn

Terje Jørgensen

Havnesjef

Maung San Lwin

Havnekaptein / Driftsleder

Ken Albert Abrahamsen

Fagansvarlig

Jan Olav Hansen

Maritim Trafikkleder

Viktor Nerland

Havnebetjent

Trygve Pettersen

KAPTEIN / HAVNEBETJENT