Kirkenes havn KF ansetter prosjektleder i halv stilling

Vi lyser ut midlertidig stilling som prosjektleder - med mulighet for fast tilsetting

Vi lyser ut midlertidig stilling som prosjektleder - med mulighet for fast tilsetting

Kirkenes havn KF ansetter en prosjektleder i halv stilling for å få mer kompetanse og større kapasitet til å håndtere de mange spennende prosjekter vi nå går i gang med. Les stillingsutlysningen her:

https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/3111955/188897?iso=no