– Vi ønsker ikke at norske havner og Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Derfor strammer vi inn og øker kontrollen med russiske fiskefartøy. Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Innstramningen innebærer at alle russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn skal kontrolleres. I tillegg vil politiet ha økt synlighet og patruljere de aktuelle havnene.