PRESSEMELDING

I Kirkenes havn får vi mange henvendelser med spørsmål om hvorfor vi er negative til bedriftsetableringer i Kirkenes slike som Alta Motorsenter i Havneveien 5 (Kirkenes Base). Det er vi ikke, vi vil svært gjerne at Alta Motorsenter og andre bedrifter etablerer seg i Kirkenes.

PRESSEMELDING

Alta Motorsenter har tidligere fått tildelt tomten ved siden av Europris til sin bilforretning, en tomt som vi oppfatter passer til formålet, og som ikke ligger i veien for utvikling av havn.

Etter nye nasjonale krav om høyde for stormflo må tomten imidlertid heves før den kan tas i bruk, og det vil naturlig nok medføre økte byggekostnader. Da er det kanskje enklere, billigere og raskere å etablere seg i Havneveien 5. Noe som dessverre vil være til hinder for utvikling av området til lagring av volumiøst havnegods på inngjerdet område. Slik lagring vil ikke kunne kombineres med virksomhet som krever tilgang for kunder.

Derfor har vi bedt om at dispensasjonssøknaden avslås.

Status i utviklingen av havneområdet er at en prosjektleder nå er engasjert i for å forberede bygging av nye kaifronter og med utfylling i bukta bak Havneveien 5. Det jobbes parallelt med å få økt godstrafikk over havnen, blant annet med en første prøveseilas med gods fra Asia til Kirkenes. Vi håper å få fart i godstrafikken mot slutten av 2023 og gjennom 2024. Da er det viktig å unngå interessekonflikter mellom næringsaktører som i verste fall kan medføre stopp for en ny og potensielt stor næring i Sør-Varanger som er under utvikling i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser og en nylig enstemmig vedtatt interpellasjon i kommunestyret i Sør-Varanger:

   Kommunestyret ønsker økt havnevirksomhet i Sør-Varanger. På lang sikt bør havnevirksomhet som ikke er avhengig av å ligge bynært, flyttes ut av byen. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026.

   Inntil et nytt havneområde utenfor Kirkenes er detaljregulert og finansiert, ønsker kommunestyret å legge til rette for økt havnevirksomhet i Kirkenes, primært i de områdene som er regulert eller avsatt til havn, og som er i tråd med kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.

   All havnevirksomhet som fører til økning i tungtransport, støy, lysforurensing osv. bør planlegges slik at bymiljøet skjermes i størst mulig grad.

Ved spørsmål, kontakt havnesjef Terje Jørgensen, tejr@svk.no/90610564