Ny medarbeider

Ny medarbeider

Ny medarbeider

Kirkenes havn KF har engasjert tidligere havnesjef i Kirkenes Oddgeir Danielsen for å bistå i ledelse og gjennomføring av sentrale utviklingsprosjekter i Kirkenes havn KF i kommende år, først og fremst knyttet til utvikling av infrastruktur og ny virksomhet for Kirkenes havn KF

Med Oddgeir i havneadministrasjonen får vi økt kapasitet slik at ambisiøse utviklingsprosjekter kan bli gjennomført sier havnesjef Terje Jørgensen. Vi får også tilgang til et imponerende og relevant nettverk nasjonalt og internasjonalt, og vi får inn verdifull ny kompetanse og erfaring.

Oddgeir er engasjert som konsulent, og varigheten av engasjementet vil bli bestemt av utviklingen i Kirkenes havn KF og fremdriften i de sentrale utviklingsprosjektene, i tillegg til Oddgeirs egne ønsker. 


God Jul

19 desember 2023

Julehilsen fra alle oss i Kirkenes havn