Invitasjon til Aker Offshore Wind Roadshow i Kirkenes

Aker Offshore Win Inviterer til Offshore Wind Roadshow og B2B møter i samarbeid mellom Kirkenes Havn, Kystutviklingssenter og Sør-Varanger Utvikling 20. juni 2023

 

   


PRESSEMELDING

14 juni 2023

Nytt havneregulativ med oppdaterte priser er under arbeid. Prisene vil avvike ca. 7 % fra fjorårets regulativ. Mer informasjon kommer snart.