Kaier og bestilling 

Tildeling av kai

Kaiene leies ut etter forretningsmessige prinsipper. Den daglige driften av Kirkenes havn er i hovedsak organisert med følgende arbeidsfordeling:

 

  • Daglig utleie av kaiplass utføres av havnevakt
  • Daglig utleie av areal utføres av havnekaptein
  • Utleie av areal og kaiplass over 7 dager utføres av havnekaptein i samråd med havnesjef

Spørsmål?

Kontakt havnevakta om du har spørsmål om tildeling og bestilling av kai på +47 414 54 992 eller havnevakt@svk.no

Bestilling av kai

Kystverkets anløpsportal SafeSeaNet skal benyttes ved innmelding av fartøy over 300 BT. I denne anløpsportalen skal det leveres opplysninger om ankomst, avgang, mannskap- og passasjerlister. Det er også muligheter for bestilling av tjenester som los og fortøyning ved kai. 

Innmelding av fartøy med en lengde på 15 meter og som er under 300 BT skal bestilles hos havnevakta. 

 

Bestilling SafeSeaNet

Over 300 BT

Bestilling Havnevakta

Under 300 BT

 

Det kan også bestilles kai ved å fylle ut anløpsmeldningen under som sendes inn til havnevakta.

 

Kaibestilling

Bestilling kai PDF

Tjenester ved kai

Kirkenes havn KF tilbyr blant annet fortøyningstjenester og levering av landstrøm, vann og håndtering av avfall. Se under for mer informasjon om hvilke tjenester som tilbys. 

 

MarineTraffic